Algemene voorwaarden

Welkom bij L'Amandier.

Deze algemene en specifieke voorwaarden zijn van toepassing op alle gemaakte reserveringen.

De klant erkent kennis te hebben genomen van en stemt in met deze algemene verkoopvoorwaarden en die van de geboekte tarieven.

Inchecken en uitchecken Kamers zijn beschikbaar vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst tot 11.00 uur op de dag van vertrek.

Extra kosten kunnen in rekening worden gebracht voor laat uitchecken, afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamer op de betreffende dag.

Als de klant het hotel verlaat vóór de geplande vertrekdatum, is de totale kamerprijs verschuldigd en wordt er geen restitutie verleend.

Garantie en betaling

Om uw reservering te garanderen, wordt een geldig creditcardnummer gevraagd, en er kan ook een aanbetaling worden vereist voor uw aankomst.

In geval van niet opdagen of het niet verschijnen, behoudt de instelling zich het recht voor om de verstrekte kaart te belasten voor het volledige verblijf.

Onze facturen moeten contant worden betaald bij vertrek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door ons. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is een vertragingsrente van 18% per jaar verschuldigd over het bedrag van onbetaalde facturen, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Elke ongerechtvaardigde vertraging leidt automatisch tot een verhoging van 20%, met een minimum van € 75, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bankkosten zijn voor rekening van de klant. In geval van een geschil hebben de rechtbanken van het arrondissement Neufchâteau exclusieve bevoegdheid.

Schade, Verboden

Alle schade veroorzaakt door klanten binnen het hoteldomein is voor rekening van de klant.

Het hotel wijst alle aansprakelijkheid af voor diefstal, verlies van eigendommen, het parkeren van voertuigen of enig ander incident dat niet rechtstreeks verband houdt met de instelling.

Wij herinneren u eraan dat in België strikt verboden is om te roken in openbare ruimtes, kamers en in het hele hotel, behalve in daarvoor aangewezen gebieden. Er kan een boete worden opgelegd voor het overtreden van deze regel.

Geen dieren zijn toegestaan op het terrein.

In geval van juridische procedures is alleen de rechtbank van Neufchâteau bevoegd, van welke aard dan ook, en is alleen het Belgische recht van toepassing.

Bij niet-naleving van een van onze algemene verkoopvoorwaarden behouden het verantwoordelijke personeel en het management zich het recht voor om u te vragen de instelling te verlaten. Toegang kan ook worden geweigerd bij intoxicatie, agressief of ongepast gedrag, of niet-conforme kleding.

Het team van L'Amandier kijkt ernaar uit u te verwelkomen en staat tot uw beschikking voor verdere informatie.